Péče o zeleň

Nabízíme zejména tyto činnosti a služby:

 • Kosení trávníků všech typů
 • Jarní a podzimní vyhrabávání trávníků včetně listí
 • Vertikutace, přihnojení, pískování
 • Hnojení, zálivka, doplnění substrátu, odplevelení
 • Výsadby stromů, keřů, trvalek a letniček
 • Řez a tvarování živých stěn a plotů
 • Průklesty a řezy stromů a keřů
 • Kácení stromů běžné i rizikové
 • Odstraňování pařezů odfrézováním
 • Likvidace zbytkové biomasy
 • Drcení a štěpkování dřevní hmoty
 • Doplnění a výměna písku v dětských pískovištích
 • Běžná údržba mobiliáře kontrola stavu a opravy herních prvků
 • Údržba zpevněných povrchů hřišť
 • Úklid ploch zeleně včetně likvidace odpadu
 • Zajištění schůdnosti pěších komunikací v zimním období
 • Úklid sněhu, odstranění zmrazků a nášlapků, posyp náledí zdrsňujícími materiály.
 • Zametání a odstranění zimního posypu, úklid ploch
 • Poradenství a konzultace v oboru

 

Informace o naší společnosti naleznete například v následujících publikovaných článkách:

Údržba zeleně od kácení stromů, přes výsadbu až po hnojení

Výsadby stromků, stromů, keřů, trvalek a letniček 

Kosení trávníků všech typů Praha pro krásně hustý a zelený trávník

Král – zahradnické práce, s.r.o.

Kolovečská 1938
155 00 Praha 5

Ing. Jan Král
Tel: 602 619 816
Mail: kral@zahradnictvikral.cz